Share.Az yükləmə xidmətindən istifadə qaydaları

Saytın hazırki Qaydaları (bundan sonra “Qaydalar”) ümumdünya internet torunun İstifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi) və sürətlə yükləmə xidməti (bundan sonra xidmət) Share.Az Administratoru (bundan sonra Adminstrator) arasında münasibətləri müəyyənləşdirir.

Xidmətdə yeni İstifadəçinin qeydiyyatdan keçməsi, xidmətə faylın yüklənməsi, xidmətdən faylın yüklənməsi, xidmətdə əlavə xidmətlərin əldə edilməsi, xidmətin qaydaları ilə tanışlıqdan xəbər verir. Qaydaları təsdiq etmədən bu xidmətdən istifadə etmək qəti qadağandır.

1) İşləməyə qabil olan, Xidmətdə qeydiyyatdan keçmiş, öz fayllarını xidmətə yükləyən, xidmətdən fayl yükləyən və əlavə xidmətləri əldə edən Şəxslər xidmətdə İstifadəçi kimi çıxış edə bilərlər.

2) Administrasiya İstifadəçiyə aşağıdakı elektron xidmətləri təklif edir:

a) Öz şəxsi fayllarını (həmçinin qrafik (şəkil, foto), musiqili və video faylları) xidmətə yükləyib onları üçüncü şəxslərlə bölüşmək;

b) Digər İstifadəçlərin faylların yükləmək;

c) Xidmətin texniki imkanlarından istifadə edərək digər İstifadəçilərlə və üçüncü şəxslərlə faylları mübadilə etmək;

d) Xidmətdən faylların saxlanıldıqı yer, yəni ki, faylların qorunma yeri kimi istifadə etmək;

Xidmət yalnız faylların çatdırılmasında nəqliyyat vasitəsidir və heç bir məsuliyyət daşımır. Faylın məzmununa dair sualların meydana gəldiyi zaman, faylın yiyəsinə - bu faylı Xidmətə yerləşdirən İstifadəçiyə unvanlayın.

3) İstifadəçi qarant edir ki, xidmətə yüklədiyi materiallar:

a) Daşıdığı məlumatın yayınlanması və yayılması, yaşadığı ölkədə qadağan olunan məlumat deyil;

b) Üçüncü şəxslərin zehni mülkiyyət hüquqlarını pozmur;

c) Öz məzmununa görə sosial, əxlaq və etik qaydalara müvafiqdir (insan ləyaqətini təhqir edən, zorakılığı, irqi və milli ədavəti təbliq edən, ismarıcların olmamasını);

d) Virus və ya digər istənilən zərərverici kod təşkil edən proqram məhsulu təşkil etmir;

İstifadəçiyə xidməti vasitəsilə SPAM yaratmaq və yaymaq qəti qadağandır.

4) Administrasiya İstifadəçilərin xidmətə yüklədikləri məhsulun tutumuna görə, qanunvericiliyə müvafiq olub-olmamağına görə məsuliyyət daşımır. Administrasiya materialların tutumunu, virus və ya kompyuterinizə digər zərərverici faylların olub-olmamasını yoxlamır və sizin xidmətdən bu məlumatları almanıza cavabdeh deyil.

5) Administrasiya heç bir xəbərdarlıqsız yuxarıda adı çəkilmiş faylları silmək və yaxud onlara gedən yolu bağlamaq hüququna malikdir. İstifadəçinin dəfələrlə qaydaları və/və yaxud qanunvericiliyə zidd hərəkətləri pozduğu halda Administrasiya həmin İstifadəçinin qeydiyyat hesabını xidmətdən tam və yaxud qismən silmək hüquqinə malikdir.

6) İstifadəçi, xidmət çərçivəsi daxilində imkanları, faylları barəsində vacib hadisələri, xidmətdən məlumatları e-poçt (bundan sonra notifikator) vasitəsilə almağa razılıq verir. Administrasiya notifikatorı yalnız İstifadəçinin imkanları, Xidmətdə dəyişiklər barəsində və notifikatorlarda heç bir üçüncü şəxs barəsində reklam daşıyıcılarının olmaması haqqında öhdəliyi öz boynuna götürür.

7) İstifadəçi, xidmətdə qeydiyyatdan keçdiyi andan, Qeydiyyatda istifadə etmiş və/və ya xidmətlə əlaqə nəticəsində qeyd edilmiş istənilən şəxsi məlumatlarının istifadəsinə və yayılmasına, avtomatlaşdırılmış düzəlişinə icazə verir.

8) Administrasiya, xidmət imkanlarından tam istifadə edilə bilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

9) İstifadəçi qəstən faylların yükləmə sayğacını artırdığı zaman, Administrasiya xəbərdarlıqsız, İstifadəçinin xidmətdən qeydiyyat hesabını qismən və ya tam silmək hüququnu özündə saxlayır.

10) İstifadəçi faylın yüklənməsinə parol qoyub, daha sonra həmin parolu sms vasitəsilə alınmasını təklif edərsə, Administrasiya xəbərdarlıqsız, İstifadəçinin xidmətdən qeydiyyat hesabını qismən və ya tam silmək hüququnu özündə saxlayır.

11) Hazırki razılaşma Admistrasiya qərarı ilə istənilən vaxt dəyişdirilə bilər. Yeni razılaşma sürətli yükləmə xidməti Share.Az saytına yerləşdirildiyi andan etibarən qüvvəyə minir və hər bir İstifadəçi üçün məcburi sayılır.